Regnskab

Vi hjælper med udarbejdelse af regnskab

Vi hjælper gerne med alt fra udarbejdelse af hele din virksomheds regnskab og/eller momsregnskaber, ejendomsregnskaber, skatteregnskaber m.v. Vi kan ligeså udarbejde et komplet årsregnskab, hvis det skulle blive aktuelt.

At føre et regnskab kan nemlig være komplekst, samt tidskrævende når man driver en virksomhed. Du kan føre dit regnskab selv eller du kan lade os hjælpe dig. Vi giver gerne et tilbud og en vejledene pris. Lige såvel som, vi hjælper dig hele vejen og svarer gerne på de spørgsmål du skulle have.

Hos revisionscentrum rådgiver vi også gerne om valg af regnskabsprogram, eller giver anden økonomisk rådgivning. Her hos revisionscentrum anvender vi diverse online regnskabsprogrammer, såsom Dinero, Billys billing, Winfinans.net, e-conomic mfl. disse giver dig mulighed for at følge med i dit regnskab imens vi udarbejder det for dig og din virksomhed.

I mange tilfælde kan det bedre betale sig at fokusere på at tjene penge og så betale sig fra at få lavet sit regnskab. Se også hvad vi skriver under Administration/bogføring.

Når man taler om regnskaber, ser vi typisk at det skal give et retvisende billede af en virksomheds situation. Dette kan gavne virksomhedens interessenter, eller generelt virksomheden med at se, hvad der kan gøres bedre, enten i form af besparelser eller nedskæringer.

Bilag og andet et regnskab skal indeholde

Når man driver en virksomhed, og regnskabet skal udarbejdet, er der en del ting som dette skal indeholde. Heriblandt skal alle fakturaer i form af regninger, lønsedler, kontoudtog m.m. og bilag være inkluderet. En tommelfingerregel lyder sig, at man skal gemme disse i fem år. Dette betyder, hvis du har fakturaer fra 2015, skal du gemme dem til og med d. 31 december 2020.

Disse ting, er med til at dokumentere for det økonomiske aspekt i en virksomhed, og giver som beskrevet et retvisende billede af hvordan den økonomiske situation er i virksomheden.

LOGO

De forskellige regnskabsklasser der findes

Når vi snakker regnskab, ser vi 4 forskellige klasser man kan blive inddelt i. Henholdvis regnskabsklasse A til og med D.

Regnskabsklasse A indeholder de små virksomheder, såsom personlige virksomheder, interessentskaber, samt virksomheder med begrænset ansvar.

Regnskabsklasse B indeholder virksomheder med begrænset hæftelse, som eksempelvis anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), erhvervsdrivende fonde, virksomheder med begrænset ansvar. Her inddeler man tyisk virksomheders regnskab op i to yderligere klasser – Mikro B og Små B

Regnskabsklasse C indeholder virksomheder der ikke er omfattet af klasse A & B, og ikke er børsnoteret, eller statslig aktieselskaber. Her inddeler man ligeså virksomhedernes regnskab op i t oyderligere klasser – henholdvis klasse mellemstore C og store C.

Regsnkabsklasse D som er den sidste, indeholder virkosmheder der er børsnotere eller statslige aktieselskaber.

Du kan læse mere om regnskabsklasserne under Årsregnskab.

Hvordan Regnskab og revision hænger sammen

Når der skal foretages revision, er det som regel op til afslutningen af årsregnskabet. Her kigger revisor regnskabet igennem, undersøger hvorvidt der er mangler, derefter kontrolleres regnskabet, hvorefter der bliver skrevet under på, at årsregnskabet er repræsentativt for virksomhedens gældende økonomi.

En revisor kigger derfor alle transaktioner igennem, momsafregninger, gebyrer, bogføringer, aktiver, passiver, resultatopgørelse og balance osv. så et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation kan blive lavet. Ydermere, kan man sige at det hele skal finkæmmes.

Revisionen har især betydning for om virksomheden kan optage lån igennem banken. så kan banken også få en bekræftelse fra en pålidelig kilde, omkring indtjening og værdi.

Du kan læse mere om hvad en revisor er her og du kan læse mere om hvad revision er her.