Revision

Vi udfører revision for dig

Som selskab/virksomhed er man som hovedregel omfattet af revisionspligt.

Hvis et selskab er revisionspligtigt er der en lang række ekstra krav til regnskabets udformning og indhold.

Regnskabet indeholder også en erklæring fra revisionsfirmaet som bekræfter at dette er revideret.

Når et selskab har valgt revision er der en lang række kontroller og forespørgsler som revisor skal udføre. Derfor vil man som revisor også spørge om bilag og andre ting. Selskabet er pligtig til at besvare revisors spørgsmål samt at fremskaffe de ting han beder om.

Der er mulighed for at fravælge revision hvis man i 2 år i træk ikke overskrider 2 af følgende beløbsgrænser på balancedagen:

  • en balancesum på 4 mio. kr.
  • en nettoomsætning på 8 mio. kr. og
  • et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

Nystiftede virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelsesgrænser.

Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen.

Nystiftede virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider to af de tre ovennævnte størrelses grænser.

Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen.

Erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision.

Såfremt der er fravalgt revision vil revisor påtegne regnskabet med en erklæring om enten:

  • udvidet gennemgang
  • review (gennemgang)
  • Assistance.

De sidste 2 giver en mindre grad af sikkerhed for regnskabet end revision og udvidet gennemgang.

Omkostningerne til revision og udvidet gennemgang er til gengæld højere end ved review og assistance.

Drøft med din revisor hvad der er optimalt i din situation.

Kontakt os for at få et tilbud på hvad du har behov for til din virksomhed.