Vi tilbyder alt inden for bogføring og service.

Vi kan varetage den fulde bogføring/administration for firmaet eller du kan lave noget af det selv og lade os klare resten – det er dig der bestemmer.
Der hvor vi varetager hele administrationen af din virksomheds økonomi, anvender vi hos revisioncentrum programmet winfinans.
Såfremt du selv ønsker at varetage en del af bogføringen anbefaler vi at der bruges et online bogføringsprogram.
Online bogføringsprogrammer har den fordel at du har egen adgang mens vi også har adgang herfra. Det gør at der ikke er noget med at revisoren skal have en kopi af regnskabet. Der er altid adgang til dig lige meget hvor man er bare man har adgang til internet.
Der er mange forskellige online bogføringsprogrammer på markedet. Vi kan nævne f.eks.
e-conomic, Dinero, Billys Billing, Winfinans.net.
Vi kan selvfølgelig også tilbyde at hjælpe dig med lønkørsler m.v.
Derudover indberetter vi også din moms såfremt du ønsker det.
Kontakt os for et tilbud på netop det du har brug for.

I Erhvervsstyrelsens bogføringsvejledning kan du læse mere om, hvordan du bogfører og laver dit regnskab, så alle bogføringslovens krav bliver overholdt. Du finder vejledningen her

Regler om bogføring

Så snart du har en virksomhed er du pligtig til at sørge for en løbende bogføring af dine bilag.
Det kan du gøre i et online bogføringsprogram, som refereret til tidligere. Alternativt kan du løbende aflevere dine bilag til os – så sørger vi for det.

Krav til bogføring og regnskab som selvstændigt erhvervsdrivende

Som erhvervsdrivende har du en række pligter med hensyn til bogføring og udarbejdelse af regnskab mv.

Du skal bl.a. være opmærksom på følgende:

– Din virksomhed skal løbende (regelmæssigt) sørge for at bogføre indtægter og udgifter. Endvidere skal der udarbejdes et regnskabregnskab
– Du skal gemme bilag på alle dine udgifter og indtægter. Ellers har du ikke mulighed for at dokumentere over for SKAT eller revisor, at bogføring og regnskab er lavet korrekt
– Du har lov til selv at føre den daglige kassekladde (kasseregnskab) og overlade administrationen helt eller delvist til din revisor, men det er stadig dig, der er ansvarlig for bogføringen
– Regnskab og bilag skal du gemme i 5 år regnet fra udløbet af det regnskabsår, som materialet vedrører. Som eksempel skal dit regnskabsmateriale for 2015 således opbevares til og med 31. december 2020.
– Du skal opbevare regnskab og bilag på en måde, så materialet er sikret mod brand og tyveri mv. Hvis du ikke anvender et online regnskabssystem, så skal du huske at tage sikkerhedskopi af din bogføring mv.
Herudover skal din virksomhed, hvis den er drevet som en personligt ejet virksomhed, udarbejde et skattemæssigt årsregnskab, som skal indberettes til SKAT
– Hvis din virksomhed er organiseret som et selskab (IvS, ApS eller A/S), skal du udarbejde et årsregnskab, som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Regnskabet skal i nogen tilfælde være revideret (afhænger af om selskabet er revisionspligtigt). Selskabets selvangivelse indberettes til SKAT.
Som nystartet skal du normalt opgøre momsregnskabet (og/eller lønsumsafgiftsgrundlaget) hvert kvartal og indsende angivelsen. Skatteregnskabet skal kun afsluttes én gang om året. Ved årets udløb skal du endvidere tælle dit varelager og opgøre varelagerets værdi