Enkeltmandsvirksomheder er en populær virksomhedsstruktur, hvor en enkelt person ejer og driver virksomheden. Selvom enkeltmandsvirksomheder har mange fordele, kan der også være faldgruber, som virksomhedsejere bør være opmærksomme på. I denne artikel vil vi se på fordele, ulemper samt nogle af de mest almindelige faldgruber for enkeltmandsvirksomheder.

Fordele og ulemper ved enkeltmandsvirksomhed

Fordele:

 • Enkeltmandsvirksomheder er nemme at oprette. Oprettelsen kræver ikke meget papirarbejde.
 • Ingen krav til kapital
 • Som ejer har man fuld kontrol over virksomhedens drift og beslutninger.
 • Det er tilladt (men anbefales ikke) at blande privatøkonomien og virksomhedens økonomi.

 

Ulemper:

 • Enkeltmandsvirksomheder har personligt ansvar for virksomhedens gæld og forpligtelser, hvilket kan være en risiko for ejeren. Går det galt med virksomheden eller der kommer et sagsanlæg mod virksomheden kan kreditorer gå efter alt hvad du ejer privat.
  Ejer du 50% af et hus kan kreditorer også gå efter det med deraf følgende problemer for den der ejer de andre 50%.
 • Enkeltmandsvirksomheder kan have svært ved at skaffe kapital til større investeringer eller udvidelse.
 • Som enkeltmandsvirksomhed kan det være sværere at adskille virksomheden fra ejerens personlige økonomi, hvilket kan gøre det mere kompliceret at føre regnskab og rapportere skattepligtig indkomst.
 • Hvis du tjener mere end du hæver, kan du risikere at du ender med at betale mere i skat end hvis du drev den samme virksomhed som et ApS.

 

Momsregistrering:

Du skal momsregistrere din virksomhed, så snart du regner med at sælge for mere end 50.000 kr. ekskl. moms inden for et år. Det er din omsætning – ikke din fortjeneste – som afgør, hvornår du skal momsregistreres. Det er ikke nødvendigvis en fordel at vente, til du har solgt for 50.000 kr. ekskl. moms. Venter du, får du måske ikke lov til at trække momsen på dine investeringer fra.
Derfor bliver langt de fleste virksomheder momsregistreret fra første dag – netop for at man kan få momsfradrag for sine udgifter.

Selvom du ikke er momsregistreret, skal du stadig have et cvr.nr. når du driver virksomhed.

 

Faldgrupper:

Din forskudsopgørelse skal ændres (B – SKAT). Når man driver enkeltmandsvirksomhed, beskattes virksomhedens overskud på din personlige selvangivelse, sammen med dine andre forhold. Specielt i virksomhedens første og andet år kan det gå galt. Typisk har man jo en forskudsopgørelse der automatisk er baseret på tidligere år.
Derfor er det første du bør gøre når du har startet en enkeltmandsvirksomhed at ændre din forskudsopgørelse så den passer med de faktiske forhold. Husk også at ændre din lønindtægt. Måske har du haft lønindtægt eller dagpenge/kontanthjælp den første del af året. Og måske kun indtægt fra virksomhed den resterende del af året. Hvis dit forskudsskema ikke passer, risikerer du i værste fald at få en meget stor restskat når året er omme. Der er jo typisk ingen steder at SKAT kan tilbageholde skat, når du har enkeltmandsvirksomhed. Og dit overskud af virksomhed beskattes jo med samme skatteprocent som den løn før skat du har haft hidtil. En god tommelfingerregel er at skatten er ca. 50% af dit overskud (altså ikke af dit salg). Når du har ændret din forskudsopgørelse, vil du typisk skulle betale B-Skat.
B-skat er en a conto skat. Hvis du har drevet virksomhed hele året, betales der hver måned med undtagelse af juni og december – altså 10 måneder på et år. Når du har ændret forskudsopgørelsen, kan du i din personlige tastselv finde betalingslinier under menuen betaling. Når du retter i løbet af året, fordeles den samlede skat på de resterende opkrævninger.

Husk også at forskudsopgørelsen i året efter du startede typisk vil være forkert – da den jo er baseret på din indkomst året før du startede. Husk at rette den når den kommer i oktober/november i opstartsåret. Samme procedure som i første år over her.

 

Anbefalinger:

Få betalt din B-skat løbende. Se over her, under Din forskudsopgørelse skal ændres (B – SKAT)

Adskil virksomhedens- og din økonomi. Selvom det ikke er et lovmæssigt krav, så adskil virksomhedens- og din privatøkonomi. Det vil gøre det meget nemmere at bogføre hvad enten du selv vil forsøge dig med at bogføre eller du vil købe den service udefra. Det er ofte billigere end du tror at købe denne service – og så kan du koncentrere dig om at drive din forretning.

Brug et bogføringsprogram. Forsøg aldrig at lave din bogføring et regneark eller lignende. Der er lovkrav om at regnskaber skal føres efter det dobbelte bogholderis princip (debet og kredit). Ydermere træder der snart en ny lov i kraft om at al bogføring skal være digitaliseret. Dvs. at alle bilag skal opbevares digitalt og være tilknyttet den relevante postering i bogføringsprogrammet. Der findes mange bogføringsprogrammer som opfylder lovgivningens krav f.eks. men ikke udtømmende:

 • E-conomic
 • Uniconta
 • Dinero
 • Multi Regnskab
 • Billy

Tal med din revisor inden du vælger bogføringsprogram og få ham til at hjælpe med at sætte det op. Så får du det som passer bedst til dit behov.

Brug et lønprogram. Tiden er løbet fra at du forsøger selv at lave løn i f.eks. et regneark. Det er billigere end du tror at bruge et lønprogram. Det koster måske fra omkring 20 kr. pr. aktiv medarbejder pr. måned.
Du får meget for de penge – programmet:

 • overfører de lønnen til medarbejderen til tiden
 • betaler skatten af lønnen til tiden.
 • nogle lønprogrammer betaler også ATP for dig til tiden.
 • nogle lønprogrammer er også i stand til automatisk at bogfører løn, skatter, ATP m.v. for dig og endda ”skyde” bilaget ind i bogføringsprogrammet automatisk også.

Vi anbefaler følgende lønprogrammer:

 • Salary
 • Zenegy
 • Danløn

 

Tal med din revisor om hvilket lønprogram der passer bedst til netop din virksomhed.