Vigtige ændringer i selskabsloven med virkning fra 1. juli 2018

Virksomheden kan sendes til tvangsopløsning såfremt reelle ejere ikke er i orden.

Der er nu indført mulighed for, at Erhvervsstyrelsen kan oversende virksomheder til tvangsopløsning, hvis der intet er registreret om virksomhedens reelle ejere. Det er i forvejen også gældende om legale ejere.

Registrering af reelle ejere er nu også en betingelse for stiftelse, således at der nu skal registres både reelle og legale ejere, inden stiftelse kan ske. Kravet om registrering af reelle ejere ifm. stiftelse, gælder for aktieselskab, anpartsselskab, partnerselskab, iværksætterselskab, VMBA (og dermed SMBA, AMBA og FMBA), I/S, K/S og erhvervsdrivende fonde.

Vi har hos RevisionsCentrum ApS haft de første henvendelser fra nye kunder som er kommet i problemer på grund af ovenstående. De skyldes at deres hidtidige revisor eller kunden selv ikke har været opmærksom på dette. Vi opfordrer alle til at tjekke om ejerregisteret er i orden. Der skal være registreret både legale ejere og reelle ejere i ejerregistreret.

Det er nemt at tjekke. Slå op på www.cvr.dk . Slå op under ejerforhold. Her fremgår hvad der er registreret.

Iværksætterselskaber (IVS) og muligheden for apportindskud

I forbindelse med, at man omregistrerer et iværksætterselskab til anpartsselskab, er der mulighed for at indskyde andre værdier end kontanter (apportindskud). Dette vil i givet fald kræve, at der udarbejdes vurderingsberetning fra godkendt revisor (selskabslovens § 36).

Denne mulighed åbner op for, at et iværksætterselskab med en kapital på fx 1.000 kr. og 0 kr. i reserve for iværksætterselskaber, kan omregistreres til anpartsselskab, hvis der i forbindelse med omregistreringen indskydes andre aktiver på mindst 49.000 kr.

Erhvervsstyrelsen anfører i bemærkningerne, at dette er en præcisering. Det har dermed antageligt hele tiden været gældende.

Ændring af kapitalkrav til A/S

Kapitalkravet til aktieselskaber er nedsat fra 500.000 kr. til 400.000 kr.

Alle ændringer er gældende fra 1. juli 2018.