Iværksætterselskaber (IVS) afskaffes

Regeringen har netop fået vedtaget et lovforslag om afskaffelse af IVS’er. Loven trådte i kraft den 15. april 2019

 

Hvad betyder det for mig som har et IVS.

 

Først og fremmest – ingen panik – eksisterende IVS’er får 2 år til at blive omdannet til ApS – så du kan altså drive dit IVS som det er frem til marts 2021

Vi hjælper gerne med omdannelse af dit IVS til ApS – Jeg anbefaler dog, at vi venter til der skal laves årsregnskab for 2019.

At vi anbefaler at vente, skyldes at der måske senere kommer justeringer af loven som kan gøre det nemmere/billigere for jer.

Man har jo før set, at der er vedtaget love som senere bliver ”justeret”, på grund af at der er ting som lovgiverne ikke har tænkt godt nok over.


kapitalkrav til ApS nedsættes fra 50.000 til 40.000 kr.

Samtidig med afskaffelse af IVS’er bliver kapitalkrav til ApS nedsat fra 50.000 til 40.000 kr.

Du har altså til starten af 2021 til at sikre at du har så store overskud i selskabet at har optjent en egenkapital på minimum kr. 40.000.

Kan du ikke optjene en egenkapital på 40.000 gennem overskud så skal der skydes penge ind i selskabet.

 

Kontakt os gerne  – såfremt i har spørgsmål.

Se mere detaljeret info under her.

———————————————————

Tid – Hvornår blev loven vedtaget? 

Loven er vedtaget 9. april 2019. Loven er trådt i kraft fra 15. april 2019

Fra lovens ikrafttrædelse, kan der ikke stiftes nye iværksætterselskaber. Og fra lovens ikrafttræden, kan iværksætterselskab heller ikke dannes som led i fusion, spaltning, grænseoverskridende fusion eller grænseoverskridende flytning af hjemsted.

 

Hvad kan man gøre i stedet?

Man kan i stedet fremover stifte fx anpartsselskab. Kapitalkravene i anpartsselskaber er nedsat til 40.000 kr. Dette har også virkning dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende.

Eller man vil kunne stifte en personligt ejet virksomhed.

Man vil også kunne oprette en filial af et udenlandsk selskab. Man kan stifte meget billige udenlandske selskaber i fx England.

Det med filialer af udenlandske selskaber er dog ikke noget vi anbefaler. Driftsomkostningerne ved en sådan konstruktion er simpelthen for dyre. Du vil jo have udgifter til revisor både i Danmark og i selskabets hjemland.

 

Hvad med eksisterende IVS’er?

Alle eksisterende iværksætterselskaber skal være omregistreret til anpartsselskab indenfor 2 år efter lovens ikrafttræden. Hvis det ikke er sket indenfor 2 år, sætter Erhvervsstyrelsen en frist for at omregistrering bliver gennemført. Ellers tvangsopløses selskabet, med omkostninger til likvidator til følge. En evt. rest, udloddes til kapitalejerne, med potentielle skatteretlige konsekvenser for kapitalejer.

Hvis der ikke er penge nok i selskabet til at omregistrere til anpartsselskab i løbet af de 2 år, skal der fortages indskud. Indskud kan ske kontant eller – hvis det sker i forbindelse med omregistreringen – som apportindskud. Apportindskud kræver vurderingsberetning (erklæring med sikkerhed) fra godkendt revisor. Hvis iværksætterselskabet ikke omregistreres, tvangsopløses det.

Hvis et iværksætterselskab sendes til tvangsopløsning efter lovens ikrafttrædelse – fx på grund af en manglende indsendt årsrapport eller manglende registrering af reelle ejere – er genoptagelse betinget af, at selskabet omregistreres til anpartsselskab. Hvis der ikke er penge nok i selskabet, skal der fortages indskud i forbindelse med omregistreringen (kan igen ske som apportindskud). I modsat fald tvangsopløses iværksætterselskabet. Så det er altså om, ikke at blive sendt til tvangsopløsning efter lovens bekendtgørelse i Lovtidende, medmindre der er penge nok i selskabet til en omregistrering.

Et iværksætterselskab kan udelukkende omregistreres til anpartsselskab. Det kan ikke omdannes til andre selskabsformer, herunder aktieselskab eller partnerselskab.

 

Omregistrering 

Fra lovens ikrafttræden er kapitalkravet for anpartsselskaber nedsat til 40.000 kr. Der skal ved omregistrering af IVS til ApS stadig gives erklæring fra godkendt revisor (med sikkerhed) om at kapitalen er tilstede.

 

Ansvarsfraskrivelse
Ovenstående artikel tilbydes udelukkende som en service og inspirationskilde til dig. Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler i artiklen, eller manglende opdatering heraf. Det du finder på RevisionsCentrum ApS´s hjemmeside kan ikke erstatte konkret rådgivning. Vi opfordrer dig derfor altid til at søge konkret rådgivning inden du træffer beslutninger.