Et ApS kræver nu kun 40.000 kr. i kapital

Fra 1. januar 2014 blev det muligt at stifte den nye type selskaber – Iværksætterselskaber eller IVS. (dog ikke muligt pr. 9 April 2019)

Desværre har Erhvervsstyrelsen ikke fået deres EDB system tilrettet endnu så det kan håndtere den ny selskabsstype. Derfor skal det oprettes manuelt hos styrelsen. Vi forventer derfor en leveringstid på 4-8 uger på disse selskaber. Vi arbejder derfor på at finde en løsning så vi kan fremskynde leveringstiden.

Desværre har Erhvervsstyrelsen ikke fået deres EDB system tilrettet endnu så det kan håndtere den ny selskabsstype. Derfor skal det oprettes manuelt hos styrelsen. Vi forventer derfor en leveringstid på 4-8 uger på disse selskaber. Vi arbejder derfor på at finde en løsning så vi kan fremskynde leveringstiden.

Desværre har Erhvervsstyrelsen ikke fået deres EDB system tilrettet endnu så det kan håndtere den ny selskabsstype. Derfor skal det oprettes manuelt hos styrelsen. Vi forventer derfor en leveringstid på 4-8 uger på disse selskaber. Vi arbejder derfor på at finde en løsning så vi kan fremskynde leveringstiden.

*BEMÆRK*
Fra lovens ikrafttrædelse, kan der ikke stiftes nye iværksætterselskaber. Og fra lovens ikrafttræden, kan iværksætterselskab heller ikke dannes som led i fusion, spaltning, grænseoverskridende fusion eller grænseoverskridende flytning af hjemsted. Loven er vedtaget 9. april 2019. Loven er trådt i kraft fra 15. april 2019.
Samtidig med afskaffelse af IVS’er bliver kapitalkrav til ApS nedsat fra 50.000 til 40.000 kr. Læs vores artikel “Iværksætterselskaber (IVS) afskaffes” og lær mere om den nye lov samt hvad det betyder for dig, som ejer et IVS.