ApS eller IVS

Vi får tit spørgsmålet. Skal jeg drive min virksomhed som ApS eller som IVS.

Generelt bør du altid søge professionel rådgivning inden du starter virksomhed. Når du først har stiftet et selskab er det svært (og dyrt) at lave om. For dem som stifter selskab gennem os, tilbyder vi gratis rådgivning via telefon eller ved et møde. Det er nemlig vigtigt at det du får, er det du har brug for. Vi ønsker at have tilfredse kunder. Vi forsøger derfor ikke at lave et mersalg med noget som du måske ikke har brug for.

IVS er ”et rigtigt” selskab med de fordele og ulemper det medfører.

 • Begrænset hæftelse. Du hæfter kun med den indskudte kapital, dvs. fra 1 kr. for et IVS og fra 50.000 kr. for et ApS.
 • Revision kan fravælges. Når vi stifter selskaber er revision som standard fravalgt. Vi anbefaler dog at du får assistance en godkendt revisor når du skal aflevere årsregnskab. På den måde sikrer du dig at tingene er i orden. SKAT og Erhvervsstyrelsen har jo meldt ud at de vil bruge mest energi de kommende år, på at se på de selskaber der ikke har tilknyttet en godkendt revisor. Man kan udmærket bruge et godkendt revisionsfirma uden at være tvunget ud i den dyre revision. Man beder blot revisor om at udarbejde årsregnskabet efter reglerne om assistance.
 • Lavere beskatning. De penge du ikke trækker ud som løn til dig selv bliver beskattet med 22%.
 • Et selskab er en selvstændig juridisk person. Dvs. når der laves aftaler skal disse aftaler indgås med dit selskab og ikke med dig personligt. Selskabet lavet sin egen årsrapport og sin egen selvangivelse som ikke har noget med dine personlige ting at gøre. Årsrapporten er offentlig.

 

Den væsentligste forskel på IVS og ApS

  IVS   ApS
Kapital Minimum 1 kr. Minimum 50.000
Henlæggelse til lovpligtig reserve 25% af det årlige overskud indtil egenkapitalen (indskudsbeløb + reserven) udgør kr. 50.000 Ingen krav om henlæggelse
Udbytte Ikke muligt før egenkapitalen er større end 50.000 og det er forsvarligt at udbetale udbytte Udbytte kan udbetales hvis det er forsvarligt.

 

Hvornår IVS og hvornår ApS.

ApS betragtes af de fleste kunder, banker og leverandører som en mere seriøs selskabsform end IVS – på grund af at der skal minimum kr. 50.000 til for at stifte et ApS.

Forhold der taler for ApS

 • Man skal alligevel investere mindst 50.000 for at komme i gang.
  Har du regnet ud, at du skal investere mindst 50.000 for at komme i gang, f.eks. til køb af varelager, hjemmeside og huslejedepositum så kan du lige så godt indskyde dem i et ApS først og så betale udgifterne der fra. Selskabets kapital behøves jo ikke at blive på bankkontoen, men må godt bruges til selskabet drift.
 • Du ønsker at give et mere seriøst indtryk fra start overfor bank/kunder/leverandører.

 

Forhold der taler for IVS

 • Der forventes en investering langt under 50.000 for at komme i gang.
 • Man har ikke behov for et ”stærkt signal” om seriøsitet til kunder.
 • IVS skal bruges til holdingselskab mere herom i en senere artikel.

 

Til sidst par vigtige ting som det er min erfaring at mange overser.
 • Indskudskapitalen (fra 1 kr. IVS og fra 50.000 kr. ApS) tilhører selskabet. De må godt bruges til selskabets drift, men må aldrig trækkes ud til dig. Gør du det får det store konsekvenser.
 • Den eneste måde du kan få penge ud af selskabet til dig selv, er som løn eller som udbytte.
 • Du må aldrig komme i en situation hvor du skylder penge til selskabet.
 • Såfremt selskabet har brug for yderligere penge (end selskabskapitalen) må du gerne låne penge ud til selskabet. Disse penge (men ikke mere end det lånte beløb + renter) kan du selvfølgelig betale tilbage til dig, når selskabet har råd til det.

Kontakt os gerne hvis du ønsker at bruge os til at stifte dit næste selskab